Business-opportunities

Podrška

S ciljem da našim poslovnim partnerima i članovima olakšamo izlazak na tržište ili proširenje poslovanja, kreirali smo usluge koje će pružiti maksimalnu podršku vašim aktivnostima:

 • Upravljanje projektima (pomoć kod otvaranja predstavništava na različitim lokacijama, strateško planiranje, usluge zapošljavanja, obuka menadžmenta, logistika kod realizacije projekata)
 • Pravno savetovanje tokom procesa poslovanja (lokalna regulativa, ATA karnet, atesti, potvrde, ugovori, zastupanje, globalni tenderi, pripajanje i akvizicija)
 • Finansijsko savetovanje i podrška (uslovi kreditiranja, sponzorstva, budžetiranje, globalne investicije, poreska politika, novčane transakcije)
 • Prevodilačke usluge i administrativna podrška klijentima
 • Usluge poslovnog asistenta (komunikacija sa ambasadama, organizacija obilaska sajmova i konferencija, rezervacije smeštaja i restorana)

Povezivanje

Kreiranje budućnosti se ogleda u poslovnim prilikama. Mi ih nudimo vama, a isto tako ih i očekujemo sa entuzijazmom. Omogućavamo saradnju kompanija širokog spektra proizvoda iz različitih industrija, kao i mogućnost investiranja kapitala u projekte.

Spajamo vas sa potencijalnim partnerima za uvoz i izvoz specijalizovane robe, robe široke potrošnje, komercijalnih usluga ili pokretanje investicija.

Poslovni događaji i skupovi su savršena prilika za ostvarivanje strateških ciljeva kompanija i izgradnju korporativne slike, okupljajući i spajajući ljude s poslovnim vizijama.

Zajednički ciljevi i interesi nas dovode do uspešno sklopljenih poslova i razvoja privrednih prilika, na taj način šireći poslovnu zajednicu. Obezbeđujemo vam:

 • Uspostavljanje i izgradnju poslovnih kontakata sa potencijalnim partnerima
 • Pristup podacima o strateškim događajima na afričkom i srpskom tržištu
 • Prisustvo i učešće na sajmovima, konvencijama, konferencijama, simpozijumima.
Global-Access
Business

Pristup informacijama

Istraživanje tržišta obezbeđuje adekvatne pripreme resursa kompanije i lokalizuje mesta plasmana investicija, proizvoda ili usluga.

Nudimo podatke iz analize tržišta i pregled informacija koji su vam od značaja za širenje poslovanja i uspostavljanje potencijalne saradnje na ciljnom tržištu.

Vršimo uslugu strateških, operativnih i investicionih istraživanja tržišta u koje spadaju:

 • studija isplativosti
 • analiza ponude i tražnje
 • testiranje marketing strategije
 • analiza proizvoda
 • konkurentnost na tržištu
 • mreža potencijalnih klijenata.

Kulturna razmena

Pored poslovne saradnje, Komora nastoji da poveže afričko, srpsko i tržišta zemalja regiona na nacionalnom, kulturnom i tradicionalnom nivou.

Kao republike bivše Jugoslavije, Srbija i zemlje regiona imaju bogatu istoriju saradnje sa afričkim kontinentom koju Komora želi da pojača i neguje.

Mogućnost da shvatimo i podržimo različite kulture i tradiciju obogaćuje i proširuje poslovne prilike i utiče na društvenu svest. Kulturna inteligencija, koju Komora promoviše, obuhvata znanje, strateško razmišljanje, motivaciju i ponašanje.

Komora pruža priliku i stvara ambijent koji spaja aspekte poslovanja i bogatog kulturnog života i tradicije prijateljskih zemalja, a to su:

 • Razmena znanja, ljudskih resursa i tehnologije
 • Programi razmene za studente i programi zapošljavanja
 • Karakteristike i običaji poslovne kulture afričkog područja
 • Pregled i razmena kulturnog i sportskog sadržaja između Afrike, Srbije i zemalja regiona
pexels-tima-miroshnichenko-6549862

Zašto afrički kontinent?

Afrika je kontinent koji je poslednjih nekoliko decenija u kontinuiranom ekonomskom i društvenom razvoju. Bogat je energijom i prirodnim resursima. Pored mnogih neistraženih mogućnosti i ogromnog potencijala, njen geografski položaj pruža dobru vezu sa Evropom i Azijom što olakšava i otvara mnoge mogućnosti za brzu i laku saradnju.

Zanimljivosti: Afrika, kao kontinent sa ukupno 1.216 milijardi stanovnika u 56 država na teritoriji od 30.244.050 km2 i 3 vremenske zone, bogata je sa preko 20 religija i 2000 jezika.