logo---mali---tamni

Za svoje članove, Komora je u skladu sa vašim poslovnim potrebama predvidela tri paketa usluga.

Kompanija članica može odabrati Srebrni, Zlatni ili Platinasti paket usluga odnosno može se odlučiti za mesečnu ili godišnju članarinu.  Za kompanije koje nisu članice ali imaju potrebu za usko selektovanim uslugama, obezbeđen je Individualni paket.

Srebrni

Pristup informacijama sa tržišta

 

Posredovanje pri učešću na strateškim događajima (obukama, sajmovima, konvencijama, konferencijama)

Povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima

iz svoje branše

Prisustvo na formalnim događajima koje organizuje Komora

Mogućnost sponzorisanja strateških događaja

Predstavljanje člana i njegovih poslovnih aktivnosti ostalim članovima Komore

Prisustvo na stručnim radionicama (po izboru) koju organizuje Komora
Pojavljivanje u Newsletter-u Komore 1 godišnje
Pružanje kompletne podrške članu tokom poslovnih procesa (pravna, projektna, marketinška, usluga poslovnog asistenta, usluga regrutacije kadrova)

 

Zlatni

Pristup informacijama sa tržišta

 

Posredovanje pri učešću na strateškim događajima (obukama, sajmovima, konvencijama, konferencijama)

Povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima

iz svih branši

Prisustvo na formalnim događajima koje organizuje Komora

Mogućnost sponzorisanja strateških događaja

Predstavljanje člana i njegovih poslovnih aktivnosti ostalim članovima Komore

Prisustvo na stručnim radionicama (po izboru) koju organizuje Komora
Pojavljivanje u Newsletter-u Komore 2 godišnje
Pružanje kompletne podrške članu tokom poslovnih procesa (pravna, projektna, marketinška, usluga poslovnog asistenta, usluga regrutacije kadrova)

 

Platinasti

Pristup informacijama sa tržišta

Posredovanje pri učešću na strateškim događajima (obukama, sajmovima, konvencijama, konferencijama)

Povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima

iz svih branši

Prisustvo na formalnim događajima koje organizuje Komora

Mogućnost sponzorisanja strateških događaja

Predstavljanje člana i njegovih poslovnih aktivnosti ostalim članovima Komore

Prisustvo na stručnim radionicama (po izboru) koju organizuje Komora

Pojavljivanje u Newsletter-u Komore 3 godišnje
Pružanje kompletne podrške članu tokom poslovnih procesa (pravna, projektna, marketinška, usluga poslovnog asistenta, usluga regrutacije kadrova)

 

Individualni paket

Opcija Individualnog paketa članstva vam omogućava da sami odaberete i kreirate svoj paket specifičnih usluga koje će služiti vama i vašem poslovanju u trenutku aktivacije. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom odabira i kreiranja vašeg asortimana usluga koje pruža Komora, kontaktirajte nas direktno.

Partneri